ئامادەبوانی ئەم بەشە: 1 میوانەکان
بین کۆد - Bin Code
بابەت / نووسەر وەڵامەکان جاری بینراو هەڵسەنگاندن دوایین وەڵام [لەسەرەوە بۆ خوارەوە]
   
Hawkar sh
6 444
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
Hawkar sh
2020-11-13, 04:02 PM
دوایین وەڵام:
Hawkar sh
   
PROFESSOR
4 333
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
PROFESSOR
2020-07-15, 12:12 AM
دوایین وەڵام:
PROFESSOR
   
PROFESSOR
2 240
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
PROFESSOR
2020-06-25, 08:17 PM
دوایین وەڵام:
PROFESSOR
   
W4r10k
7 671
 • 2 دەنگەکان - 3 لە 5 دەنگەکان
X A L O
2020-05-15, 07:23 AM
دوایین وەڵام:
X A L O
   
aland
6 565
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
aland
2020-05-01, 08:38 PM
دوایین وەڵام:
aland
   
aland
0 154
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
aland
2020-05-01, 12:47 PM
دوایین وەڵام:
aland
   
aland
3 351
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
kakari123
2020-05-01, 02:37 AM
دوایین وەڵام:
kakari123
   
aland
2 311
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
aland
2020-04-29, 07:33 PM
دوایین وەڵام:
aland
   
aland
4 399
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
aland
2020-04-29, 06:01 PM
دوایین وەڵام:
aland
   
aland
2 305
 • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
aland
2020-04-29, 05:22 AM
دوایین وەڵام:
aland
  Activism
aland
6 517
 • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
aland
2020-04-29, 05:16 AM
دوایین وەڵام:
aland
   
Eminem
3 363
 • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
Yuu
2020-04-28, 01:34 AM
دوایین وەڵام:
Yuu
   
Eminem
1 215
 • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
W4r10k
2020-04-20, 03:27 PM
دوایین وەڵام:
W4r10k
   
PROFESSOR
2 274
 • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
Kurdhr
2020-04-18, 11:12 PM
دوایین وەڵام:
Kurdhr
   
S4R0K
5 411
 • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
S4R0K
2020-04-16, 09:17 PM
دوایین وەڵام:
S4R0K
   
Eminem
0 168
 • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
Eminem
2020-04-13, 03:36 PM
دوایین وەڵام:
Eminem
   
Eminem
2 243
 • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
S4R0K
2020-04-13, 02:33 PM
دوایین وەڵام:
S4R0K


  وەڵامە نوێیەکان
  بابەتی زۆر بینراو (نوێ)
  بابەتی زۆر بینراو (نوێ نییە)
  وەڵامی نوێ تێدانییە
  وەڵامەکانی تۆی تێدایە
  بابەتی داخراو

گەڕان لەم بەشە:

گواستنەوەی خێرا:


بە کوردی قسە بکەن بە کوردی بخوێنن بە کوردی بنووسن


Kurd-h © 2019 - 2020