ئامادەبوانی ئەم بەشە: 1 میوانەکان
مێژووی کوردستان & History Of Kurdistan
بابەت / نووسەر وەڵامەکان جاری بینراو هەڵسەنگاندن دوایین وەڵام [لەسەرەوە بۆ خوارەوە]
   
W4r10k
3 217
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
yousif
2020-11-05, 03:36 PM
دوایین وەڵام:
yousif
   
W4r10k
2 202
 • 2 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
yousif
2020-11-05, 03:34 PM
دوایین وەڵام:
yousif
   
W4r10k
4 141
 • 1 دەنگەکان - 4 لە 5 دەنگەکان
Danyar Isco
2020-11-05, 02:25 AM
دوایین وەڵام:
Danyar Isco
   
W4r10k
5 320
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
yousif
2020-11-04, 11:59 PM
دوایین وەڵام:
yousif
   
Zecroma
6 120
 • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
ASTR0
2020-11-03, 05:43 PM
دوایین وەڵام:
ASTR0
   
yousif
2 80
 • 1 دەنگەکان - 4 لە 5 دەنگەکان
yousif
2020-11-03, 04:25 PM
دوایین وەڵام:
yousif
   
W4r10k
1 134
 • 2 دەنگەکان - 4 لە 5 دەنگەکان
yousif
2020-10-30, 03:13 PM
دوایین وەڵام:
yousif
   
W4r10k
2 211
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
Danyar Isco
2020-10-08, 03:23 PM
دوایین وەڵام:
Danyar Isco
   
W4r10k
1 154
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
Danyar Isco
2020-10-05, 12:38 AM
دوایین وەڵام:
Danyar Isco
   
Zecroma
3 197
 • 1 دەنگەکان - 4 لە 5 دەنگەکان
sunyKS
2020-07-30, 07:02 AM
دوایین وەڵام:
sunyKS
  Question
sunyKS
0 90
 • 1 دەنگەکان - 4 لە 5 دەنگەکان
sunyKS
2020-07-30, 01:48 AM
دوایین وەڵام:
sunyKS
  Information
sunyKS
0 104
 • 1 دەنگەکان - 5 لە 5 دەنگەکان
sunyKS
2020-07-30, 01:46 AM
دوایین وەڵام:
sunyKS


  وەڵامە نوێیەکان
  بابەتی زۆر بینراو (نوێ)
  بابەتی زۆر بینراو (نوێ نییە)
  وەڵامی نوێ تێدانییە
  وەڵامەکانی تۆی تێدایە
  بابەتی داخراو

گەڕان لەم بەشە:

گواستنەوەی خێرا:


بە کوردی قسە بکەن بە کوردی بخوێنن بە کوردی بنووسن


Kurd-h © 2019 - 2020