ئامادەبوانی ئەم بەشە: 1 میوانەکان
داواکاریەکان
بابەت / نووسەر وەڵامەکان جاری بینراو هەڵسەنگاندن دوایین وەڵام [لەسەرەوە بۆ خوارەوە]
   
Kurdhr
4 368
  • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
Hama004
2020-06-26, 11:28 PM
دوایین وەڵام:
Hama004
   
Zecroma
0 146
  • 0 دەنگەکان - 0 لە 5 دەنگەکان
Zecroma
2020-05-03, 02:56 AM
دوایین وەڵام:
Zecroma


  وەڵامە نوێیەکان
  بابەتی زۆر بینراو (نوێ)
  بابەتی زۆر بینراو (نوێ نییە)
  وەڵامی نوێ تێدانییە
  وەڵامەکانی تۆی تێدایە
  بابەتی داخراو

گەڕان لەم بەشە:

گواستنەوەی خێرا:


بە کوردی قسە بکەن بە کوردی بخوێنن بە کوردی بنووسن


Kurd-h © 2019 - 2020